MATURITA pro STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE

Pro Vás

STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE

jsme připravili ve školním roce 2016/17
3-leté dálkové studium pro vyučené (studijní plán Nástavba MP) nebo
4-leté dálkové studium pro nevyučené (studijní plán OA-MP),
v němž získáte maturitu, kterou po Vás požaduje nová legislativa.
Studium probíhá každou středu v odpoledních hodinách.

Studijní plán je přizpůsoben pro práci Městské policie. Důraz je kladen na práci s lidmi, psychologii, právo, techniku administrativy, dopravní službu atd. Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem výuky, protože stejným způsobem si u nás dodělávali v minulých létech maturitu hasiči.

Postup, který doporučuje Ministerstvo vnitra při zmeškání termínů přikládáme. Přijďte co nejdříve a určitě se dohodneme. Jsme ochotni Vám vytvořit podmínky pro úspěšné studium, které Vás bude minimálně omezovat ve Vašem zaměstnání.

Hlašte se a podávejte přihlášky co nejdříve
na tel.: 773 921 313 nebo e-mail: info@bean.cz

Podívejte také na...