MATURITA VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

Vzhledem k nové legislativě pro IMG_2325-300x300pracovníky státní správy a samosprávy, kteří nejsou vyučeni a mají jen základní vzdělání, jsme připravili 4-leté, pro vyučené 3-leté dálkové studium v nichž získáte maturitu, která je po Vás požadována.

Studium probíhá  ve středu odpoledne.

Studium je určeno pro pracovníky na úřadech státní správy (ministerstva, katastrální úřady,finanční správy, správy sociálního zabezpečení atd.), na obecních úřadech, na obcích s rozšířenou působností, u zastupitelských úřadů, advokátních kancelářích a v podnikatelských subjektech.

Vědomosti a dovednosti  absolventa zasahují do oblasti sociální problematiky, do oblasti práva, personálního managementu, ale i do oblasti estetiky, jednání a vystupování.

Jednou z hlavních priorit je používání 2 cizích jazyků, znalost používání informačních technologií pro svou činnost a schopnost přizpůsobení se daným podmínkám.

Výběr z předmětů:

Kultura osobního projevu, základy práva, pracovní právo, obchodní právo, personální management, ekologie, psychologie, 2 cizí jazyky, ekonomika, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, veřejná správa.

Další výhody:
  • přijetí podle kritérií přijímacího řízení
  • výuka probíhá ve středu odpoledne
  • čtyřleté dálkové studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky

Hlašte se a podávejte přihlášky co nejdříve
na tel.: 773 921 313 nebo e-mail: info@bean.cz

Veřejnou správu lze studovat formou  dálkového nebo nástavbového studia.

facebookgoogle_plusyoutube

Podívejte také na...