Předškol. a mimoškol. výchova pro šk. rok 2019/20 – přihlášky již nyní

Od školního roku 2019/20 otevíráme

Předškolní a mimoškolní pedagogika
(kód oboru 75-31-M/01)

 pro maturanty
v 1-letém a 2-letém  zkráceném kombinovaném
a 2-letém dálkovém zkráceném studiu

KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT
KAŽDÉ TŘETÍ PONDĚLÍ odpoledne
nebo KAŽDOU TŘETÍ SOBOTU

K přijetí ke studiu je nutno
– mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
– povrzení od lékaře, že student(ka) je schopen(a) studovat tento obor
– potvrzení o nejméně tříleté praxi (u 1-letého studia)

4-LETÝ OBOR – DÁLKOVÉ STUDIUM
(každou středu odpoledne)

K výuce slouží i elektronická studijní podpora
(elearning na stránkách www.bean.cz).

Maturuje se z pedagogiky, jedné z didaktik
a jako praktická maturitní zkouška je vypracování práce a její představení komisi.
Kdo potřebuje maturitu z psychologie, je možno ji vykonat jako dobrovolnou zkoušku.
(4-letý obor koná i státní maturitu v plném rozsahu)

Školné u zkráceného 1-letého studia:
29.000,- Kč při zaplacení do 30.6.
31.000,- při zaplacení do 31.8.
2 x 17.000,- při zaplacení do 31.8. a 31.1.
36.000,- Kč při jiném způsobu placení

Školné u zkráceného  2-letého studia:
24.000,- Kč při zaplacení do 30.6.
26.000,- při zaplacení do 31.8.
2 x 14.000,- při zaplacení do 31.8. a 31.1.
30.000,- Kč při jiném způsobu placení

(školné za celé studium musí být zaplaceno nejpozději do dne konání první části maturity)

Jako záruka vážného zájmu, že student(ka) nastoupí ke studiu, je nutno zaplatit do tří týdnů od podpisu smlouvy první část školného 10.000,- Kč. Pokud nebude tato částka zaplacena, není platné rozhodnutí o přijetí a na místo bude přijat(a) další student(ka).

další informace u řed. školy Ing. Šorejsové, tel. 773 921 313 nebo na www.bean.cz

Podívejte také na...