Přijímací zkoušky

Pro školní rok 2019/2020
se konají státní přijímací zkoušky
pouze v prvním kole přijímacího řízení.

 

Od 2. kola přijímacího řízení
přijímáme bez přijímacích zkoušek.

 

Přijetí žáka se řídí těmito podmínkami:

1. Zájem o obor  (pohovor)
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ
4. Účast v soutěžích a olympiádách
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)

Rozhodující pro přijetí žáka je školní část přijímacího řízení.

Facebookgoogle_plusyoutube