Školné

Roční školné od roku 2018/19
(pro nové žáky obou škol – v Kč)

Způsob placení Roční (se slevou) Pololetní (se slevou) Plné školné
TERMÍN do 30.6. do 31.8. 1.pol. do 31.8.
2.pol. do 31.1.
celkem za rok
4LETÉ MATURITNÍ  OBORY (denní a DS)
22.000 24.000 2x 13.000 28.000
3LETÉ UČŇOVSKÉ OBORY —– 12.000 2x 7.500 18.000
2 a 3LETÉ NÁSTAVBOVÉ
MATURITNÍ OBORY
22.000 24.000 2x 13.000 28.000
1LETÝ POMATUR. ZKRÁCENÝ OBOR
Předškolní pedagogika
29.000 31.000 2x 17.000 36.000
2LETÉ POMATUR. ZKRÁCENÉ OBORY
Mezinárodní akademie pro cizince
Předškolní pedagogika
(
kombinované i dálkové)
 

26.000

24.000

 

28.000

26.000

 

2x 15.000

2x 14.000

 

32.000

30.000

1LETÉ POMATUR. ZKRÁCENÉ OBORY
Mezinárodní management a evr. právo
Aplikace informačních technologií
Architekt zahrad
Cestovní ruch
Dopravní akademie
Floristika
Hotelový provoz
Kosmetické služby
Obchod a služby v zahradnictví
Řízení lidských zdrojů
Sportovní management
—– 24.000 2x 13.000 28.000
1LETÉ UČEBNÍ OBORY A REKVALIFIKACE Tabulka se školným pro všechny 1leté učební obory v sekci rekvalifikace

Doporučujeme využít slevy na roční a pololetní školné do stanovených termínů. Pro obory Veřejná správa a Strážník městské policie je zlevněná roční jednorázová platba jen do 30.6. každého roku.

U zkráceného studia předškolní pedagogika: Jako záruka vážného zájmu, že student(ka) nastoupí ke studiu, je nutno zaplatit do tří týdnů od podpisu smlouvy první část školného 10.000,- Kč. 
Pokud nebude tato částka zaplacena, není platné rozhodnutí o přijetí a na místo bude přijat(a) další student(ka).

Při současném studiu několika oborů a při individálním studijním plánu je stanoveno po dohodě individuální školné.
Podmínky placení jsou dohodnuty ve smlouvě o podmínkách studia, která je sepsaná s každým žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.

Individuální dohoda je možná.

Platební údaje

Pro obory: Kosmetické služby, Kuchař-číšník, Hotelový provoz a denní nástavbové studium (Podnikání i Gastronomie)
Číslo účtu: 254212556/0300
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)

Pro všechny ostatní obory, druhy i formy studia:
Číslo účtu: 162329845/0300
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)

facebookgoogle_plusyoutube