Přijímací řízení

VYHLÁŠENO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka SSOŠ a SOŠ BEAN,   s . r.  o. a SŠ kosmetiky a hotelnictví  BEAN,   s. r. o., stanovila v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění termín přijímacího řízení na dny 22.4. až 8.5.2016.

VYHLÁŠENO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka SSOŠ a SOŠ BEAN,   s . r.  o. a SŠ kosmetiky a hotelnictví  BEAN,   s. r. o., stanovila v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění termín přijímacího řízení na dny 9.5. až 31.8.2016.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 , Střední školy kosmetiky a hotelnictví – II. kolo.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Soukromé střední odborné školy a Soukromého středního odborného učiliště – II. kolo.

 

facebookgoogle_plusyoutube