Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo – Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o.

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo – Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o.


Pro školní rok 2019/2020
se konají státní přijímací zkoušky
pouze v prvním kole přijímacího řízení.

Od 2. kola přijímacího řízení
přijímáme bez přijímacích zkoušek.

Přijetí žáka se řídí těmito podmínkami:

1. Zájem o obor  (pohovor)
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ
4. Účast v soutěžích a olympiádách
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)

Rozhodující pro přijetí žáka je školní část přijímacího řízení.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 20192020 – II. Kolo – Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s.r.o.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 20192020 – II. Kolo – Soukromá SOŠ a SOU BEAN, s.r.o

Facebookgoogle_plusyoutube