Zapojení školy do života a personalistika

Soukromá střední škola a
Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o.
a
Střední škola kosmetiky a hotelového provozu BEAN, s.r.o.

v Praze 9, Českobrodská 362/32a

Přijme do pracovního poměru učitele těchto aprobací:

Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematika


Práce našich zahradníků a jejich prezentace školy


Záleží nám na kvalitě!

Podporujeme další vzdělávaní pedagogů, protože víme, že vede k lepšímu a úspěšnějšímu vzdělávání žáků!!!! 

V naší škole se natáčejí ukázkové hodiny
občanské výchovy                                                                               kultury a umění


V minulých létech jsme byli zapojeni v následujících projektech:

Projekt Člověka v tísni
od roku 2008 je jedna z našich učitelek členkou expertního týmu JSNS, což znamená, že vyrábí a zkouší vzdělávací materiály k audiovizuálním snímkům, které se týkají historických nebo aktuálních témat. Díky tomu získávají žáci informace zajímavou formou, což se velmi pozitivně podepisuje na atmosféře hodin i na studijních výsledcích.

Projekt vybraný mezi nejlepší 3 z celé ČR.
Jedna z našich učitelek je absolventkou 6. stupňů vzdělávacích seminářů Památníku Terezín, součástí byla i účast na výběrovém učitelském semináři v Yad Vashem v Izraeli, kde prezentovala svůj celoroční vzdělávací projekt, který se týkal práce s orální historií, vytvořila  dokument vzpomínek přeživších holocaust.

Pravidelně se účastníme seminářů a letních škol ÚSTR a seminářů Naši nebo cizí.

Naši pedagogové jsou respektovanými odborníky, účastní se jako přispěvatelé konferencí, např. sdružení PANT, na posledním setkání v Ústí nad Labem se prezentoval náš půlroční projekt, který se týkal výroby vzdělávacích materiálů k sociálně-vědním a historickým snímkům.

Na škole působí člen Asociace učitelů občanské výchovy a společenských vědhttp://www.obcankari.cz/

Příběhy 20. století je soutěž, která probíhá na naší škole a která má za cíl vyhledávat osudy lidí, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout v průběhu 20 . století. Reflexe historie očima pamětníka z blízkého okolí.

Naši učitelé absolvují nejrespektovanější výběrové vzdělávací kurzy a semináře:

Jedna z našich učitelek absolvovala mezinárodní seminář Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století, který pořádal Institut. USC Shoah Foundation, na základě účasti vytvořila vzdělávací program, jímž zkvalitňuje výuku na naší škole.

 Kurzy filmové/audiovizuální výchovy:

Naše učitelka absolvovala kurz NFA s akreditací MŠMT.
Výuka je koncipována formou tematicky sevřených bloků, od teoretických až po ryze praktické.

Aero škola:

Lektorování výroby filmu na Aertěku, filmový tábor pro děti 13-16, rok 2014, vznik krátkého filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=_Gqhnz1bqqo

facebookgoogle_plusyoutube