Mezinárodní akademie pro cizince – 2leté pomaturitní studium

IMG_2325-300x300Studium je 2leté a je určeno absolventům – cizincům, kteří mají po nostrifikaci nejméně maturitní zkoušku podle zákonů ČR, kteréhokoliv zaměření. Studium je zakončeno vykonáním všech částí maturitní zkoušky (tedy včetně státní části pro cizince).

U tohoto oboru je výrazně posílena výuka českého jazyka. Současně je student intezivně připravován i k vykonání státní části maturitní zkoušky.

Studium je zaměřeno na zvládnutí odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup k práci v oblasti ekonomického vzdělání. Kladen je důraz na aktivní znalost dvou světových jazyků (anglický a ruský jazyk).

Podmínkou pro přijetí je mít nostrifikované střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.


Výhody zkráceného studia:

  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Tento obor je určen pro cizince (zejména z Ukrajiny a Ruska) a lze ho studovat pouze formou 2letého pomaturitního studia. Podrobné informace lze získat u ředitelky školy.

Kód oboru 63-41-M/02

Facebookgoogle_plusyoutube