Floristika – denní studium

O_florObor je zaměřen na pěstování, vazbu a aranžování květin, výzdobu interiérů, vazbu dárkových kytic či kytic k různým příležitostem (svatby, recepce apod.).

Absolvent se uplatní zejména v oblasti vazby a aranžování květin, výzdobě interiérů, dále pak v obchodě a ve středních technickohospodářských funkcích v zahradnických odvětvích.

 


Další výhody

  • od 2. kola přijetí bez přijímacích zkoušek
  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Floristiku lze studovat formou 4letého denního či 1letého pomaturitního studia.

Kód oboru 41-44-M/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

 

progeCAD logo

Facebookgoogle_plusyoutube