Gastronomie (nástavba) – dálkové studium

KulinářStudium je určeno pro všechny zájemce, kteří vlastní výuční list gastronomického zaměření (nebo budou vlastnit v tomto školním roce).

Studium je dvouleté, zakončené maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní jak v úseku obsluhy a jeho řízení, v technologii přípravy jídel, stravovacích službách, v hotelových a restauračních zařízeních, a s odbornými předpoklady pro vlastní podnikání. Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Dálkové studium je tříleté, výuka probíhá ve středu od 13:00 do 19.45 hodin.

Kód oboru 65-41-L/51

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

facebookgoogle_plusyoutube