Podnikání (nástavba) – dálkové studium

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří vlastní výuční list (nebo budou vlastnit v tomto školním roce).

AgreementJe zaměřeno na přípravu pro vedení vlastní firmy a pro soukromé podnikání.
Hlavní důraz je kladen na ekonomické předměty, na práci s počítačem, management, daňovou evidenci a účetnictví.
Student si vybírá jeden cizí jazyk (z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny).

Dálkové studium je 3leté, výuka probíhá ve středu od 13.00 do 19.45 hodin.

Kód oboru 64-41-L/51

facebookgoogle_plusyoutube