Hotelový provoz – dálkové studium

O_kuch+Profesní obor zakončený maturitní zkouškou, připravující studenty pro úsek obsluhy a jeho řízení, pro technologie přípravy jídel, stravovacích služeb provozně-technických úseků v hotelových a restauračních zařízeních, odděleních banketových služeb a jejich organizaci, s odbornými předpoklady pro obchodně podnikatelské aktivity v oboru. Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

 

Dálkové studium je 4leté, výuka probíhá ve středu od 13.00 do 19.45 hodin.

Pokud má student již dříve nějaké vzdělání, může být přijat do vyššího ročníku. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

Hotelový provoz lze studovat formou denního, pomaturitního či dálkového studia.

Kód oboru 65-41-L/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Facebookgoogle_plusyoutube