Gastronomie (nástavba) – denní studium

KulinářStudium je určeno pro všechny zájemce, kteří vlastní výuční list gastronomického zaměření (nebo budou vlastnit v tomto školním roce).

Studium je dvouleté, zakončené maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní jak v úseku obsluhy a jeho řízení, v technologii přípravy jídel, stravovacích službách, v hotelových a restauračních zařízeních, a s odbornými předpoklady pro vlastní podnikání. Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Denní studium je dvouleté s denní docházkou do školy.

Kód oboru 65-41-L/51

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Facebookgoogle_plusyoutube