Informace o výuce

Na základě rozhodnutí MZ a upřesnění MŠMT a MHMP bude studium zajištěno distanční formou studia a samostudiem v aplikace TEAMS ve všech formách studia. UPOZORNĚNÍ:V případě, že se nemůžete přihlásit…

Continue Reading Informace o výuce