Obor je jedinečným svého druhu v České republice. Zavádí model, který v mnoha zemích Evropy již dlouho dobu funguje a prosperuje, a to sice úzké propojení teoretické přípravy s praxí ve společnostech věnujících se dopravní problematice.

Oproti ostatním středním dopravním školám tento obor připraví absolventa zejména po stránce provozní, nikoliv čistě technické, získá tak ucelený a kompletní přehled o dopravní problematice.

Mezi stěžejní odborné předměty patří např: Logistika, Zasilatelství,  Management železniční, městské a silniční dopravy, Ekonomika dopravního podniku, Dopravní technika


Absolvent tohoto oboru nalezne různou škálu uplatnění (např. u drážní inspekce, dispečer, konstruktér jízdních řádů, vlakvedoucí, průvodčí, výpravčí a po absolvování příslušných zkoušek i strojvedoucí) a bude mimo jiné připraven také na navazující studium na dopravních fakultách (ČVUT, Univerzita Pardubice) a ekonomických fakultách.

Dopravní akademii lze studovat formou 4letého denního, 2letého zkráceného  či 4letého dálkového studia.

Dálkové studium je 4leté a výuka probíhá ve středu od 13.00 do 19.45 hodin.

Pokud má student již dříve nějaké vzdělání, může být přijat do vyššího ročníku. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

Kód oboru 63-41-M/02

Logo progeCAD Vás po kliknutí přesměruje na stránky alternativy programu AutoCAD

Odkaz na progeCAD