Studium je zaměřeno na zvládnutí odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup k práci v oblasti cestovního ruchu. Kladen je důraz na aktivní znalost dvou světových jazyků (výběr z anglického, francouzského, německého, španělského a ruského jazyka).

Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je významným činitelem ekonomiky, najdou absolventi uplatnění v cestovních agenturách, v hotelích a restauracích, v lázeňských, kongresových a informačních službách, na referentských místech státní správy a jako průvodci v domácím i zahraničním cestovním ruchu.


Dálkové studium je 4leté, výuka probíhá ve středu od 13.00 do 19.45 hodin.

Pokud má student již dříve nějaké vzdělání, může být přijat do vyššího ročníku. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

Obchodní akademie lze studovat formou 4letého denního či 4letého dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02