Vzhledem k nové legislativě pro Strážníky městské policie, kteří nejsou vyučeni, jsme připravili 4-leté dálkové studium
(studijní program OA-MP) v němž získáte maturitu, která je po Vás požadována.
Studium probíhá  ve středu odpoledne.

Studijní plán je přizpůsoben pro práci Městské policie. Důraz je kladen na práci s lidmi, psychologii, právo, techniku administrativy, dopravní službu atd. Máme bohaté zkušenosti s tímto druhem výuky, protože stejným způsobem si u nás dodělávali v minulých létech maturitu hasiči.

Postup, který doporučuje Ministerstvo vnitra při zmeškání termínů přikládáme. Přijďte co nejdříve a určitě se dohodneme. Jsme ochotni Vám vytvořit podmínky pro úspěšné studium, které Vás bude minimálně omezovat ve Vašem zaměstnání.

Hlašte se na

tel.: +420 773 921 313 nebo e-mail: info@bean.cz

Dálkové studium je 4leté a výuka probíhá ve středu od 13.00 do 19.45 hodin.

Kód oboru 63-41-M/02