Studium je zaměřeno na aplikaci IT,  je vhodné pro zájemce, kteří rádi pracují s výpočetní technikou. Studenti se naučí používat kancelářský a grafický software, vytvářet webové stránky, používat moderní komunikační internetové technologie.

Uplatnění najdou absolventi ve firmách a úřadech, kde je vyžadována pokročilá znalost práce s IT v kombinaci s ekonomickým vzděláním.


Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Aplikace informačních technologií lze studovat formou 4letého denního či 2letého zkráceného studia.

Kód oboru 63-41-M/01