Obor je zaměřen na projektovou přípravu a realizaci soukromých a veřejných zahrad, parků a veřejných prostranství, na projektování sportovních areálů, golfových hřišť apod.
Dále studenti provádějí i vazbu a aranžování květin, proberou i obchod a poskytování kompletních služeb v oblasti zahradnictví, především v květinářství, ovocnictví či zelinářství.

Absolvent se uplatní zejména v oblasti navrhování soukromých i veřejných zahrad, parků a sportovních zařízení, dále pak ve středních technickohospodářských funkcích a v zahradnických odvětvích.


Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Architektura zahrad lze studovat formou 4letého denního.

Kód oboru 41-44-M/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Logo progeCAD Vás po kliknutí přesměruje na stránky alternativy programu AutoCAD

Odkaz na progeCAD