Obor připravuje studentky  k profesionálnímu vykonávání kosmetických a poradenských služeb, zejména pro odborné ošetření pleti, kosmetické masáže, manikúru a pedikúru, denní, slavnostní a fantazijní líčení. Ve škole jsou k dispozici dva plně vybavené kosmetické salony. Absolventky jsou plně připraveny pro vlastní podnikání v oboru kosmetiky.


Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Kosmetické služby lze studovat formou 4letého denního.

Kód oboru 69-41-L/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.


Práce kosmetiček

Líčení na výstavě Gaudeamus

Partner školy (Logo partnera slouží jako odkaz mimo stránky školy)

Logo Syncare