Obor je zaměřen na obchod a poskytování kompletních služeb v oblasti zahradnictví, především v květinářství, ovocnictví či zelinářství. Dále se zaměřuje se na vazbu a aranžování květin, výzdobu interiérů, vazbu dárkových kytic či kytic k různým příležitostem (svatby, recepce apod.), částečně i na projektovou přípravu a realizaci soukromých zahrad.

Absolvent se uplatní zejména v obchodu s květinami a zahradnickými potřebami, dále pak ve středních technickohospodářských funkcích v zahradnických odvětvích.


Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Obchod a služby v zahradnictví lze studovat formou 4letého denního či 1letého zkráceného studia.

Kód oboru 41-44-M/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.