Studium je zaměřeno na zvládnutí odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup k práci v oblasti cestovního ruchu. Kladen je důraz na aktivní znalost dvou světových jazyků (výběr z anglického, francouzského, německého, španělského a ruského jazyka).

Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je významným činitelem ekonomiky, najdou absolventi uplatnění v cestovních agenturách, v hotelích a restauracích, v lázeňských, kongresových a informačních službách, na referentských místech státní správy a jako průvodci v domácím i zahraničním cestovním ruchu.


Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Obchodní akademie lze studovat formou 4letého denního či 4letého dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02