Profesní obor zakončený maturitní zkouškou. Hosteska zajišťuje a poskytuje služby při kulturních, vzdělávacích, obchodních, sportovních, firemních a jiných společenských akcích. Ve své pracovní náplni má poskytování informací organizačního charakteru, překládání nebo tlumočení běžných textů a rozhovorů, vyřizování a vedení příslušné agendy.
Starají se o občerstvení na veletrhu, registraci a organizaci hostů na konferenci a je usměvavým a atraktivním prvkem na sportovních událostech. Očekává se od nich milé chování, měly by být vždy ve správný čas na správném místě a vítat hosty, rozdávat letáky nebo pomáhat s organizací např. tomboly.

Promotér je podobným typem pracovníka. Nicméně promotér musí navíc zejména zvládat prodejní dovednosti a aktivní oslovování spotřebitelů.
Absolventka oboru získá znalosti a dovednosti z oblasti přípravy jídel (zejména catering), obsluhy, základů vazby květin, kosmetického líčení a společenského chování. Od hostesek požadují klienti příjemné vystupování i vzhled, trpělivost a často také komunikativní znalost cizího jazyka.

Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Služby v gastronomii lze studovat formou 4letého denního.

Kód oboru 65-41-L/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.