Cílem sportovní třídy je umožnit sportovně nadaným žákům skloubit náročnou sportovní přípravu se studiem. Studium je určeno pro aktivní sportovce, trenéry a management ve sportovních klubech.
Nabízíme možnost individuálního studijního plánu.

Absolvent získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména sportovního a ekonomického směru, nebo uplatnění v agenturách s volnočasovým zaměřením.


Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Sportovní management lze studovat formou 4letého denního.

Kód oboru 78-42-M/02