Informace o výuce

Na základě rozhodnutí MZ a upřesnění MŠMT a MHMP bude studium zajištěno distanční formou studia a samostudiem v aplikace TEAMS ve všech formách studia.

UPOZORNĚNÍ:
V případě, že se nemůžete přihlásit na školní e-mail, zašlete požadavek na it@bean.cz