Nařízení (COVID-19)

Hygienické stanice hlavního města Prahy

č.15/2020

s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje omezení provozu středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve zněních pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomností žáků ve školách.

Cílem mimořádného opatření je provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19.

Praha 1. října 2020

Ing. Yvona Šorejsová
ředitelka školy