Roční školné od roku 2020/21

(pro žáky obou škol – v Kč)

Způsob placení Roční (se slevou) Pololetní (se slevou) Plné školné
TERMÍN do 30.6. do 31.8. 1.pol. do 31.8.
2.pol. do 31.1.
celkem za rok
4LETÉ MATURITNÍ  OBORY (denní a DS)
22.000 24.000 2x 13.000 28.000
3LETÉ UČŇOVSKÉ OBORY —– 12.000 2x 7.500 18.000
2 a 3LETÉ NÁSTAVBOVÉ
MATURITNÍ OBORY
22.000 24.000 2x 13.000 28.000
1LETÝ ZKRÁCENÝ OBOR
Předškolní pedagogika (kombinované)
Pedagogický asistent (kombinované)
29.000
25.000
31.000
27.000
2x 17.000
2x 15.000
36.000
32.000
2LETÉ ZKRÁCENÉ OBORY
Předškolní pedagogika
(
kombinované i dálkové)
24.000 26.000 2x 14.000 30.000
1LETÉ ZKRÁCENÉ OBORY
Mezinárodní management a evr. právo
Aplikace informačních technologií
Architekt zahrad
Cestovní ruch
Dopravní akademie
Floristika
Hotelový provoz
Kosmetické služby
Obchod a služby v zahradnictví
Řízení lidských zdrojů
Sportovní management
—– 24.000 2x 13.000 28.000
1LETÉ UČEBNÍ OBORY A REKVALIFIKACE Tabulka se školným pro všechny 1leté učební obory v sekci rekvalifikace

Doporučujeme využít slevy na roční a pololetní školné do stanovených termínů.

U zkráceného studia předškolní pedagogika: Jako záruka vážného zájmu, že student(ka) nastoupí ke studiu, je nutno zaplatit do tří týdnů od podpisu smlouvy první část školného 10.000,- Kč. Pokud nebude tato částka zaplacena,bude na místo přijat(a) další student(ka).

Při současném studiu několika oborů a při individálním studijním plánu je stanoveno po dohodě individuální školné.
Podmínky placení jsou dohodnuty ve smlouvě o podmínkách studia, která je sepsaná s každým žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.

Individuální dohoda je možná.

Platební údaje

Pro obory: Kosmetické služby, Kuchař-číšník, Hotelový provoz a nástavbové studium (Podnikání i Gastronomie)

Číslo účtu: 254212556/0300
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o studiu
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)

Pro všechny ostatní obory, druhy i formy studia:

Číslo účtu: 162329845/0300
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o studiu
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)