Roční školné od roku 2021/22

(pro žáky obou škol – v Kč)

Způsob placeníRoční (se slevou)Pololetní (se slevou)Plné školné
TERMÍNdo 30.6.do 31.8.1.pol. do 31.8.
2.pol. do 31.1.
celkem za rok
4LETÉ MATURITNÍ  OBORY (denní a DS)
22.00024.0002x 13.00028.000
3LETÉ UČŇOVSKÉ OBORY—–12.0002x 7.50018.000
2 a 3LETÉ NÁSTAVBOVÉ
MATURITNÍ OBORY
22.00024.0002x 13.00028.000

1LETÝ ZKRÁCENÝ OBOR

Předškolní pedagogika (kombinované)
Pedagogický asistent (kombinované)

.

30.000 (*)
25.000

.

—–
27.000

.

—–
2x 15.000

.

—–
32.000

2LETÉ ZKRÁCENÉ OBORY
Předškolní pedagogika
(
dálkové)
25.000 (*)—–—–—–
1LETÉ ZKRÁCENÉ OBORY
Mezinárodní management a evr. právo
Aplikace informačních technologií
Architekt zahrad
Cestovní ruch
Dopravní akademie
Floristika
Hotelový provoz
Kosmetické služby
Obchod a služby v zahradnictví
Řízení lidských zdrojů
Sportovní management
—–24.0002x 13.00028.000
1LETÉ UČEBNÍ OBORY A REKVALIFIKACETabulka se školným pro všechny 1leté učební obory v sekci rekvalifikace

(*) Školné musí byt uhrazeno do vydaní rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Doporučujeme využít slevy na roční a pololetní školné do stanovených termínů.

U zkráceného studia předškolní pedagogika: Jako záruka vážného zájmu, že student(ka) nastoupí ke studiu, je nutno zaplatit do tří týdnů od podpisu smlouvy první část školného 10.000,- Kč. Pokud nebude tato částka zaplacena,bude na místo přijat(a) další student(ka).

Při současném studiu několika oborů a při individálním studijním plánu je stanoveno po dohodě individuální školné.
Podmínky placení jsou dohodnuty ve smlouvě o podmínkách studia, která je sepsaná s každým žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.

Individuální dohoda je možná.

Platební údaje

Pro obory: Kosmetické služby, Kuchař-číšník, Hotelový provoz a nástavbové studium (Podnikání i Gastronomie)

Číslo účtu: 254212556/0300
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o studiu
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)

Pro všechny ostatní obory, druhy i formy studia:

Číslo účtu: 162329845/0300
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o studiu
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)