Roční školné od roku 2022/23

(pro žáky obou škol – v Kč)

Způsob placeníRoční (se slevou)Pololetní (se slevou)Plné školné
TERMÍN do 31.8.1.pol. do 31.8.
2.pol. do 31.1.
celkem za rok
4LETÉ MATURITNÍ  OBORY
 26.0002x 14.00030.000
2LETÉ ZKRÁCENÉ OBORY 28.0002x 15.00032.000
2 LETÉ NÁSTAVBOVÉ
MATURITNÍ OBORY
 26.0002x 14.00030.000

3LETÉ UČŇOVSKÉ OBORY

 12.0002x 7.50018.000
1LETÉ UČEBNÍ OBORY A REKVALIFIKACETabulka se školným pro všechny 1leté učební obory v sekci rekvalifikace

Doporučujeme využít slevy na roční a pololetní školné do stanovených termínů.

U zkráceného studia předškolní pedagogika: Jako záruka vážného zájmu, že student(ka) nastoupí ke studiu, je nutno zaplatit plné školné před podepsáním smlouvy. Pokud nebude tato částka zaplacena, bude na místo přijat(a) další student(ka).

Při současném studiu několika oborů a při individuálním studijním plánu je stanoveno po dohodě individuální školné.
Podmínky placení jsou dohodnuty ve smlouvě o podmínkách studia, která je sepsaná s každým žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.

Individuální dohoda je možná.

Platební údaje

Pro obory: Kosmetické služby, Kuchař-číšník, Hotelový provoz a nástavbové studium (Podnikání i Gastronomie)

Číslo účtu: 254212556/0300
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o studiu
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)

Pro všechny ostatní obory, druhy i formy studia:

Číslo účtu: 162329845/0300
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o studiu
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)