ROZPISY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Ke stažení zde


Stanovení maturitních předmětů

SSOŠ a SOU Bean s.r.o.

SŠ Kosmetiky a hotelnictví Bean s.r.o.


SSOŠ a SOU Bean s.r.o.

4AOD – Řízení lidských zdrojů
4AOD – Strážník městské policie
4LEO – Cestovní ruch
4LEO – Management dopravy
4LEO – Sportovní management
4LEO, 4AOD – Ekonomika
4LEO, Z1A – Aplikace informačních technologií
K1AA – Pedagogika a psychologie v asistenství
K1AA – Praxe a osobní asistentství
PMP – Didaktika dramatické výchovy
PMP – Didaktika hudební výchovy
PMP – Didaktika pohybové výchovy
PMP – Didaktika výtvarné výchovy
PMP – Pedagogika a psychologie
Z1A – Architektura zahrad
Z1A – Sadovnictví a krajinářská tvorba

SSOŠ a SOU Bean s.r.o.

2NK – Ekonomika
2NK – Chod firmy
4K, Z1K – Kosmetika
4K, Z1K – Zdravověda

Maturitní otázky cizích jazyků

Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

Prosíme, aby na ústní zkoušky, se vždy všichni studenti dostavili patnáct minut před zahájením

Obecné informace

Podrobné informace o maturitní zkoušce, včetně vzorových testů najdete na webu maturita.cermat.cz/

Délka konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka u profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

Stanovení školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Formulář – seznam četby k maturitní zkoušce

Rady a tipy

Informace k slohové práci – jak uspět (pdf, 3 MB)

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT (pdf, 1,2 MB)

Slohové útvary k maturitní zkoušce z českého jazyka (pdf, 544 kB)

Aktualizováno 11.01.2021