ROZPISY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Podzim 2022

ROZPISY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Rozpis ústního zkoušení K1PE, K1PF

Rozpis ústního zkoušení 4K a Praktická 4K

Rozpis ústního zkoušení D2PA, D2PB

Rozpis ústního zkoušení 2NK

Rozpis ústního zkoušení 4APD

Rozpis ústního zkoušení 4AOD

Rozpis ústního zkoušení K1PC, K1PD, 4LE

Rozpis ústního zkoušení K1PA, K1PB, obhajoby MP 4AOD, 4LE a 2NK

Harmonogram ke stažení zde

Rozpis praktických zkoušek K1AA, K1PA, K1PB, K1PC, K1PD, K1PE, K1PF, D2PA, D2PB

Rozpisy písemných maturitních zkoušek z českého a cizích jazyků 20. a 21. 4. 2022


Stanovení maturitních předmětů

SSOŠ a SOU Bean s.r.o.

SŠ Kosmetiky a hotelnictví Bean s.r.o.


SSOŠ a SOU Bean s.r.o.

4AOD – Řízení lidských zdrojů
4AOD – Strážník městské policie
4LE – Sportovní management
4LE, 4AOD – Ekonomika
4LE – Aplikace informačních technologií
K1AA – Pedagogika a psychologie v asistenství
K1AA – Praxe a osobní asistentství
Z1A – Architektura zahrad
Z1A – Sadovnictví a krajinářská tvorba

SSOŠ a SOU Bean s.r.o.

2NK – Ekonomika
2NK – Chod firmy
4K – Kosmetika
4K – Zdravověda

Maturitní otázky cizích jazyků

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Prosíme, aby na ústní zkoušky, se vždy všichni studenti dostavili patnáct minut před zahájením

Obecné informace

Podrobné informace o maturitní zkoušce, včetně vzorových testů najdete na webu maturita.cermat.cz/

Délka konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka u profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

Stanovení školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Formulář – seznam četby k maturitní zkoušce

Rady a tipy

Informace k slohové práci – jak uspět (pdf, 3 MB)

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT (pdf, 1,2 MB)

Slohové útvary k maturitní zkoušce z českého jazyka (pdf, 544 kB)

Aktualizováno 11.01.2021