Pro zkrácené maturitní studium musí mít žáci nejméně maturitu v jiném oboru. Studium je 2leté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou, která se skládá z profilové části a obhajoby maturitní práce. Státní část maturitní zkoušky se uznává (kromě cizinců).

Profil absolventa a jeho uplatnění v oboru je uveden u příslušného oboru.


SEZNAM ZKRÁCENÝCH OBORŮ

Předškolní a mimoškolní pedagogiky (Tento odkaz Vás přesměruje na nové stránky)

SEZNAM ZKRÁCENÝCH kombinovaných OBORŮ

Pedagogika pro asistenty ve školství – zkrácené kombinované studium