Studium je 1leté a je zaměřeno na špičkové zvládnutí metod a nástrojů managementu národních a nadnárodních společností, orientaci v právních předpisech našeho a evropského obchodního práva a v administrativě spojené s justicí a státní správou.

Absolvent se uplatní ve státních a veřejných úřadech (ministerstva a regionální správa), v institucích a orgánech Evropské unie a OSN, v národních i nadnárodních korporacích a v advokátních a notářských kancelářích


Nadstandardem u tohoto oboru je

 • velmi dobré uplatnění na trhu práce
 • stáže v zahraničních firmách zejména v Německu, Rakousku…
 • možnost individuálního studijního plánu
 • individuální přístup ke každému žákovi na škole s rodinnou atmosférou
 • maximálně 20 žáků v jedné třídě

Specifika výuky jsou

 • nadstandardní nabídka výuky cizích jazyků (na výběr z Německého, Anglického, Francouzského, Španělského a Ruského jazyka)
 • kvalifikovaný učitelský sbor
 • částečná on-line výuka
 • studijní konzultace osobně či on-line
 • elektronická kontrola studia – systém „Bakaláři“

Další informace na www.mmep.cz

Podmínkou pro přijetí je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Zkrácené studium  je 1leté, výuka probíhá převážně v odpoledních hodinách.

Výhody zkráceného 1 letého studia:

 • uznání společné státní části maturitní zkoušky
 • získání další maturitní zkoušky – odborné
 • status denního studenta
 • nárok na dětské přídavky
 • nárok na odpočet daně na studenta
 • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
 • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Mezinárodní management a evropské právo lze studovat formou 4letého denního či 1letého zkráceného studia.

Kód oboru 78-42-M/02