Studium je 2leté a je určeno absolventům maturitních oborů kteréhokoliv zaměření a je zakončeno pouze profilovou částí maturitní zkoušky (státní část se uznává).

Nabízíme možnost individuálního studijního plánu.

Cílem sportovní třídy je umožnit sportovně nadaným žákům skloubit náročnou sportovní přípravu se studiem. Studium je určeno pro aktivní sportovce, trenéry a management ve sportovních klubech.

Absolvent získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména sportovního a ekonomického směru, nebo uplatnění v agenturách s volnočasovým zaměřením.


Podmínkou pro přijetí je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody zkráceného 2letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Sportovní management lze studovat formou 4letého denního či 2letého zkráceného studia.

Kód oboru 78-42-M/02