Pro pracovníky, kteří nejsou vyučeni a mají jen základní vzdělání a vzhledem k nové legislativě pro státní správu, jsme připravili 4-leté dálkové studium
v němž získáte maturitu, která je po Vás požadována.

Studium probíhá  ve středu odpoledne.

Absolvent tohoto oboru je připraven  vykonávat specializované činnosti právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy, obecních úřadech, v advokátních kancelářích a na úřadech obcí s rozšířenou působností.

Vědomosti a dovednosti  absolventa zasahují do oblasti sociální problematiky, do oblasti práva, personálního managementu, ale i do oblasti estetiky, jednání a vystupování.

Jednou z hlavních priorit je používání 2 cizích jazyků, znalost používání informačních technologií pro svou činnost a schopnost přizpůsobení se daným podmínkám.

Výběr z předmětů:

Kultura osobního projevu, základy práva, pracovní právo, obchodní právo, personální management, ekologie, psychologie, 2 cizí jazyky, ekonomie, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, veřejná správa.

Uplatnění:

Studium je určeno pro pracovníky na úřadech státní správy (ministerstva, katastrální úřady,finanční správy, správy sociálního zabezpečení atd.), na obecních úřadech, na obcích s rozšířenou působností, u zastupitelských úřadů, advokátních kancelářích a v podnikatelských subjektech.

Další výhody:

  • přijetí bez přijímacích zkoušek
  • výuka probíhá ve středu odpoledne od 13.00 do 19.45 hodin
  • čtyřleté dálkové studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky

Hlašte se na

tel.: +420 773 921 313 nebo e-mail: info@bean.cz

Veřejnou správu a právo lze studovat formou dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02