Obor je jedinečným svého druhu v České republice. Zavádí model, který v mnoha zemích Evropy již dlouho dobu funguje a prosperuje, a to sice úzké propojení teoretické přípravy s praxí ve společnostech věnujících se dopravní problematice.

Studium oproti ostatním středním dopravním školám připraví absolventa ne po stránce čistě technické, ale spíše provozní. Získá tak ucelený a kompletní přehled o dopravní problematice.

Mezi stěžejní odborné předměty patří např: Logistika, Zasilatelství,  Management železniční, městské a silniční dopravy, Ekonomika dopravního podniku, Dopravní technika

Absolvent tohoto oboru nalezne různou škálu uplatnění a bude mimo jiné připraven také na navazující studium na dopravních fakultách (ČVUT, Univerzita Pardubice).


Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Studium je 4leté s denní docházkou do školy.

Dopravní akademii lze studovat formou 4letého denního, 2letého zkráceného  či 4letého dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02

Logo progeCAD Vás po kliknutí přesměruje na stránky alternativy programu AutoCAD

Odkaz na progeCAD