Profesní obor zakončený maturitní zkouškou, připravující studenty pro úsek obsluhy a jeho řízení, pro technologie přípravy jídel, stravovacích služeb provozně-technických úseků v hotelových a restauračních zařízeních, odděleních banketových služeb a jejich organizaci, s odbornými předpoklady pro obchodně podnikatelské aktivity v oboru. Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.


Další výhody

  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní (Alpy, Itálie) a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Hotelový provoz lze studovat formou 4letého denního či 1letého zkráceného.

Kód oboru 65-41-L/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.