Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří vlastní výuční list gastronomického zaměření (nebo budou vlastnit v tomto školním roce).

Studium je dvouleté, zakončené maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní jak v úseku obsluhy a jeho řízení, v technologii přípravy jídel, stravovacích službách, v hotelových a restauračních zařízeních, a s odbornými předpoklady pro vlastní podnikání. Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Student si vybírá dva cizí jazyk (z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny).


Kombinované studium je 2 leté

Jedná se o kombinaci denního a převážně distančního (samostatného) studia.

Výuka probíhá ve středu od 13.00 do 19.45 hodin.

Kód oboru 65-41-L/51

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.