8. 4. 2021 budou online třídní schůzky a konzultace s rodiči

Dovolujeme si pozvat rodiče žáků a zákonné zástupce nezletilých žákoů naší školy na online třídní schůzky rodičů s třídními učiteli. Třídnické schůzky proběhnou pod vedení třídních učitelů přes aplikaci Teams, kterou běžně používají žáci naší školy, a to ve čtvrtek 8. dubna 2021 dle rozpisu v tabulce níže. Třídní učitelé rodičům poskytnou základní a obecné informace o třídě. Odkaz k připojení ke schůzce, který je pro každou třídu specifický, bude rozeslán skrze aplikaci Bakaláři. V uvedený čas se stačí jen přihlásit.
V rámci online třídních schůzek budou moci rodiče požádat o individuální konzultaci s jednotlivými učiteli, se kterými chtějí konzultovat prospěch (případně i chování žáků). Konzultace proběhnou během následujícího týdne dle zájmu ze strany rodičů.
Co budete k připojení potřebovat:
Všechny schůzky probíhají přes aplikaci MS TEAMS, přes kterou u nás běžně probíhá online výuka. Rodičům možná rádi pomohou naši žáci. Připojit se můžete přes počítač i přes mobil.
Na pevném počítači si aplikaci nemusíte instalovat, můžete využít verzi přímo v internetovém prohlížeči. Na mobilu či tabletu doporučujeme stáhnout aplikaci předem.
Prosíme, abyste měli během třídních schůzek mikrofony vypnuté (zlepší to přenos informací). Mikrofon si zapnete, až bude budete chtít mluvit (po skončení mikrofon zase vypněte).
Časový rozpis třídních schůzek:

1. ročníky
1E17:00 Mgr. Petra Podracká
1L17:00 Mgr. Petra Podracká
1K17:00 Mgr. Petra Podracká
1Z17:00 Mgr. Jiří Boček
1O17:00 Mgr. Veronika Podhajská
2. ročníky
2E17:30 Mgr. Veronika Podhajská
2L17:30 Mgr. Veronika Podhajská
2O17:30 Mgr. Veronika Podhajská
2Z17:30 Mgr. Veronika Podhajská
2K17:30 Mgr. Veronika Podhajská
3. ročníky
3LE18:00 Ing. Jan Dostál
3K17:00 Mgr. Blanka Rubáčková
4. ročníky
4LEO17:30 Mgr. Vladimír Dohnálek
4K17:30 Mgr. Blanka Rubáčková
Kuchař – číšník
1U17:00 Roman Hráček
2U17:00 Roman Hráček
3U17:00 Roman Hráček