Opatření č. 4/2020 ředitelky škol k výuce od 7. prosince 2020

vydáno rozhodnutím ředitelky škol pod č.j. A1069/20 a B342/20

Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o.

Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o.

Českobrodská 362/32a, Praha 9, 190 00

místo výkonu: Poděbradská 1/179, Praha 9, 190 00

Na základě epidemiologické situace v hlavním městě Praze s účinnosti:

  • od 7. prosince 2020 do odvolání přecházíme na rotační výuku.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

U všech žáků jsou umožněny prezenční konzultace po domluvě s vyučujícími.

Informace o způsobu vyučování všech forem studia (prezenční výuka studia – distanční výuka studia) budou dostupné v Bakalářích.

Praha 4. prosince 2020                     

Ing. Yvona Šorejsová v.r.                                                       

ředitelka školy