OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU

VÝZVA 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Registrační číslo projektu:      CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001916

Název projektu:                       Výzva 54 BEAN

Dotace celkem:                       1 373 417Kč

Zahájení projektu:                   1. 9. 2020

Ukončení projektu:                 31. 12. 2022

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Logo projektu