Poradenství studentům

Dobrý den všem studentům,
právě jste byli přidáni do týmu výchovného poradenství a prevence soc.patol. jevů a to z toho důvodu, abyste se na mě mohli obracet v případě, že budete potřebovat jakoukoli pomoc, podporu, radu – nejen ve zvládání učiva při distanční výuce, ale i s problémy nebo starostmi osobního charakteru.

Všem jsem vám k dispozici na on-line chatu nebo online schůzce v příslušné skupině:

každý týden

• ve středu od 9:00 do 10:30
• ve čtvrtek od 11:00 do 12:30


Prosím obracejte se na mě, pokud máte potíže zvládnou učivo, rozvrhnout si čas na práci, zachovat si denní režim, pokud máte jakékoli strachy, úzkosti, pocity beznaděje, deprese, izolace, osamocení……pokud cítíte nedostatečný sociální kontakt nebo si prostě chcete jen popovídat.

Do týmu budu postupně přidávat různé letáčky s radami a návody, jak tuto těžkou situaci zvládnout a pokud by se nouzový stav dále protahoval, tak přidám i dotazníky s prosbou o jejich vyplnění. Z tohoto důvodu prosím sledujte tým i v případě, že jste v naprosté pohodě.

Všem přeji pevné zdraví a možnost brzkého návratu do lavic!
S pozdravem

Mgr. Blanka Rubáčková
školní výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů
třídní učitelka 2K, 3K, 4K, 1APD, 2APD, K1PA, K1PB, K1PC