Pro školní rok 2022/2023
se konají státní přijímací zkoušky
pouze pro zájemce o denní nebo dálkovou formu 4 letého studia.

Přijetí žáka se řídí těmito podmínkami:

1. Zájem o obor  (pohovor)
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek pro 4-leté studium
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ
4. Účast v soutěžích a olympiádách
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)

Rozhodující pro přijetí žáka je školní část přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro aktuální školní rok:

Odkaz je zde