Obor připravuje studenty pro úsek obsluhy, pro technologie přípravy jídel, stravovacích služeb provozně-technických úseků v hotelových a restauračních zařízeních, odděleních banketových služeb a jejich organizaci.

Praxe probíhá převážně ve smluvních zařízeních.


Obor je 3letý a je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Nabízíme možnost pokračování v nástavbovém studiu v oboru gastronomie ukončené maturitní zkouškou.

Kód oboru 65-51-H/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.