Pro zkrácené maturitní studium musí mít žáci nejméně maturitu v jiném oboru. Studium je 2leté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou, která se skládá z profilové části a obhajoby maturitní práce. Státní část maturitní zkoušky se uznává (kromě cizinců).

Profil absolventa a jeho uplatnění v oboru je uveden u příslušného oboru.


SEZNAM ZKRÁCENÝCH OBORŮ

Aplikace informačních technologií – zkrácené studium

Architekt zahrad – zkrácené studium

Cestovní ruch – zkrácené studium

Dopravní akademie – zkrácené studium

Floristika – zkrácené studium

Hosteska / Promotér – zkrácené studium

Kosmetické služby – zkrácené studium

Lidské zdroje – zkrácené studium

Sportovní management – zkrácené studium

SEZNAM ZKRÁCENÝCH kombinovaných OBORŮ

Pedagogika pro asistenty ve školství – zkrácené kombinované studium