Studium je 2leté a je určeno absolventům maturitních oborů kteréhokoliv zaměření a je zakončeno pouze profilovou částí maturitní zkoušky (státní část se uznává).

Obor je zaměřen na projektovou přípravu a realizaci soukromých a veřejných zahrad, parků a veřejných prostranství, na projektování sportovních areálů, golfových hřišť apod.
Absolvent se uplatní zejména v oblasti navrhování soukromých i veřejných zahrad, parků a sportovních zařízení, dále pak ve středních technickohospodářských funkcích a v zahradnických odvětvích.


Podmínkou pro přijetí je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody zkráceného 2letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Architekta zahrad lze studovat formou 4letého denního či 2letého zkráceného studia.

Kód oboru 41-44-M/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Logo progeCAD Vás po kliknutí přesměruje na stránky alternativy programu AutoCAD

Odkaz na progeCAD