Obor je jedinečným svého druhu v České republice. Zavádí model, který v mnoha zemích Evropy již dlouho dobu funguje a prosperuje, a to sice úzké propojení teoretické přípravy s praxí ve společnostech věnujících se dopravní problematice.

Studium je 2leté a oproti ostatním středním dopravním školám připraví absolventa ne po stránce čistě technické, ale spíše provozní. Získá tak ucelený a kompletní přehled o dopravní problematice.

Mezi stěžejní odborné předměty patří např: Logistika, Zasilatelství,  Management železniční, městské a silniční dopravy, Ekonomika dopravního podniku, Dopravní technika

Absolvent tohoto oboru nalezne různou škálu uplatnění a bude mimo jiné připraven také na navazující studium na dopravních fakultách (ČVUT, Univerzita Pardubice).


Podmínkou pro přijetí je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody zkráceného 2 letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Dopravní akademii lze studovat formou 4letého denního, 2letého zkráceného či 4letého dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02

Logo progeCAD Vás po kliknutí přesměruje na stránky alternativy programu AutoCAD

Odkaz na progeCAD