Studium je 1leté a je určeno absolventům maturitních oborů kteréhokoliv zaměření a je zakončeno pouze profilovou částí maturitní zkoušky (státní část se uznává).

Obor připravující studenty pro úsek obsluhy a jeho řízení, pro technologie přípravy jídel, stravovacích služeb provozně-technických úseků v hotelových a restauračních zařízeních, odděleních banketových služeb a jejich organizaci.


Podmínkou pro přijetí je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody zkráceného 1letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Hotelový provoz lze studovat formou 4letého denního či 1letého zkráceného studia.

Kód oboru 65-41-L/01

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.