Studium je 2leté a je určeno absolventům maturitních oborů kteréhokoliv zaměření a je zakončeno pouze profilovou částí maturitní zkoušky (státní část se uznává).

Cílem studia je připravit žáky pro nižší a střední stupeň řízení a organizace ve veřejném i podnikatelském sektoru. Základem této přípravy je získání odbornosti v komplexu ekonomických a psycho-sociálních disciplín. Důraz je také kladen na problematiku řízení a vedení lidí v souladu s cíli podniků a institucí.

Absolvent najde uplatnění na všech stupních personálního řízení jako manažer a specialista v oblasti řízení lidských zdrojů ve výrobních i nevýrobních institucích, na úřadech práce apod.


Podmínkou pro přijetí je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody zkráceného 2letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Řízení lidských zdrojů lze studovat formou 2letého zkráceného či 4letého dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02