Ve dnech 24. a 25. října 2016 je ředitelské volno.

26. a 27. října jsou podzimní prázdniny
a 28. října je státní svátek


Nebojte se přijímaček na naší škole

Kritéria pro přijetí jsou tato:

1. Zájem o obor  (pohovor)                                              0 až 5 bodů
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek            0 až 10 bodů
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ                                           0 až 5 bodů
4. Účast v soutěžích a olympiádách                                0 až 5 bodů
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)                0 až 5 bodů

Žák je přijat, dosáhne-li alespoň 15-ti bodů.


Floristický kurz „My a floristika“

Ve spolupráci s Radnicí Prahy 9 vás srdečně zveme na floristický kurz,
který se koná dne 21. 11. 2016 od 16. do 19.hod. v prostorách naší školy.

Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí vlastnoručně vyrobit
květinovou dekoraci a naučit se něco nového.

Cena kurzu vč. materiálu: 395 Kč

Svoji účast potvrďte na mail: neckarova@bean.cz
nebo na tel. čísle 773 951 313 (sl. Čížková)

Těší se na vás vedení školy.


 


Krásné umístění naší školy v řebříčku kvality středních škol

Umístění v kvalitě škol při hlasování studentů – 17. místo ze 126 pražských škol
Umístění v kvalitě škol při hlasování absolventů – 14. místo ze 126 pražských škol


Těší se na Vás vedení školy!

Ve školách je důsledně uplatňován individuální přistup k žákům
a ve všech panuje rodinná atmosféra se zábavnou a efektivní výukou.
Možnost školního stravování a ubytování je pro nás samozřejmostí.
Vzděláváme studenty již s 25letou tradicí – přes 3 000 absolventů.


facebookgoogle_plusyoutube