NOVINKA

Studijní obor
Předškolní a mimoškolní výchova – zkrácené studium
lze studovat i v Praze od školního roku 2017/18 o sobotách.

 Nebojte se přijímaček na naší škole

Kritéria přijímacího řízení SOŠ a SOU BEAN
Kritéria přijímacího řízení SŠKH

Podmínky pro přijetí jsou tyto:

1. Zájem o obor  (pohovor)
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ
4. Účast v soutěžích a olympiádách
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)

Rozhodující pro přijetí žáka je školní část přijímacího řízení.

Od 2. kola přijímacího řízení
přijímáme bez přijímacích zkoušek.Krásné umístění naší školy v řebříčku kvality středních škol

Umístění v kvalitě škol při hlasování studentů – 17. místo ze 126 pražských škol
Umístění v kvalitě škol při hlasování absolventů – 14. místo ze 126 pražských škol


Těší se na Vás vedení školy!

Ve školách je důsledně uplatňován individuální přistup k žákům
a ve všech panuje rodinná atmosféra se zábavnou a efektivní výukou.
Možnost školního stravování a ubytování je pro nás samozřejmostí.
Vzděláváme studenty již s 25letou tradicí – přes 3 000 absolventů.


facebookgoogle_plusyoutube