NOVINKA

Studijní obor
Předškolní a mimoškolní výchova – zkrácené studium
lze studovat i v Praze od školního roku 2017/18 o sobotách.


Maturitní ples

Srdečně Vás zveme na maturitní ples SSOŠ a SOU Bean, třídy 4AMA.
Kde: Hotel Ariston, (Seifertova 615/65)
Kdy: 27.1.2017 od 19:00
Lístky jsou k zakoupení u maturantů za 250 Kč.

Rádi se potkáme s bývalými absolventy.


 Nebojte se přijímaček na naší škole

Podmínky pro přijetí jsou tyto:

1. Zájem o obor  (pohovor)                                              0 až 5 bodů
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek            0 až 10 bodů
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ                                           0 až 5 bodů
4. Účast v soutěžích a olympiádách                                0 až 5 bodů
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)                0 až 5 bodů

Žák je přijat, dosáhne-li alespoň 15-ti bodů.


Krásné umístění naší školy v řebříčku kvality středních škol

Umístění v kvalitě škol při hlasování studentů – 17. místo ze 126 pražských škol
Umístění v kvalitě škol při hlasování absolventů – 14. místo ze 126 pražských škol


Těší se na Vás vedení školy!

Ve školách je důsledně uplatňován individuální přistup k žákům
a ve všech panuje rodinná atmosféra se zábavnou a efektivní výukou.
Možnost školního stravování a ubytování je pro nás samozřejmostí.
Vzděláváme studenty již s 25letou tradicí – přes 3 000 absolventů.


facebookgoogle_plusyoutube