Nástavbové studium

Studium v denní formě je 2leté s denní docházkou do školy

Studium v dálkové formě je 3 leté s výukou ve středu odpoledne.

Obě formy studia jsou  zakončené maturitní zkouškou, která se skládá ze 3 částí (státní část, profilová část a obhajoba maturitní práce).

Podmínkou pro přijetí je středoškolské vzdělání s výučním listem v libovolném oboru.

SEZNAM OBORŮ NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

Podnikání (nástavba) – denní studium

Gastronomie (nástavba) – denní studium

Podnikání (nástavba) – kombinované studium

Gastronomie (nástavba) – kombinované studium

Strážník městské policie (nástavba) – dálkové studium

Facebookgoogle_plusyoutube