Od 1.9.2018 do 30.6.2021 je Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme Bean B“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001269, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 515 356 Kč.

Logo projektu

Všechny projekty

Společně si rozumíme Bean B (Odkaz vede mimo stránky školy)

Jednotlivé projekty

(Odkazy vedou mimo stránky)