Od 1.9.2018 do 30.6.2021 je Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme Bean A“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001268, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 1 457 244 Kč.

Logo projektu

Všechny projekty

Společně si rozumíme Bean A (Odkaz vede mimo stránky školy)

Jednotlivé projekty

(Odkazy vedou mimo stránky)